Center for infrastrukturprojekter og udbud

Centret gennemfører udbud af fællesoffentlig infrastruktur på vegne af hele den offentlige sektor. Vi står bl.a. overfor at skulle udbyde Næste generation af Digital Post, MitID og NemLog-in3 i løbet af efteråret 2017. Vi bidrager således til en mere enkel, effektiv og sikker digital kommunikation og arbejder med sikker identitets- og rettighedsstyring. Centret varetager desuden samarbejdet med bankerne i partnerskabet om MitID.

Centret gennemfører udbud af fællesoffentlig infrastruktur på vegne af hele den offentlige sektor. Vi har et tæt samarbejde med en lang række interessenter og myndigheder for at sikre, at den kommende løsning tilgodeser de mange behov.

Kontorchef, Stine Hegelund Bertelsen, Kontor for digital kommunikation "Danmark er afhængig af en velfungerende digital infrastruktur. Vi stiller derfor store krav til fremtidens løsninger, der skal være robuste og sikre, og samtidig er det vigtigt at de er nemme og trygge for borgere, myndigheder og virksomheder at anvende.”

Kontorchef i Center for infrastrukturprojekter og udbud, Stine Hegelund Bertelsen

Næste generation Digital Post 

Et af centrets største opgaver er udbud og udvikling af Næste generation Digital Post, som skal overtage efter den nuværende løsning. Målet er en løsning, der er enkel, effektiv og tilpasset fremtidens behov.

Portræt af Charlotte Jacoby, kontorchef i kontor for digitale identiteter "Det digitale Danmark er afhængig af en solid digital infrastruktur. I arbejdet med fremtidens NemID og NemLog-in har vi stort fokus på brugervenlighed, sikkerhed og genkendelighed og på at udvikle fleksible løsninger, der kan følge den teknologiske udvikling"


Kontorchef i Center for infrastrukturprojekter og udbud, Charlotte Jacoby

MitID

MitID er en af grundpillerne i digitaliseringen af den offentlige sektor. Centret er ansvarlig for at udvikle MitID. Vi skal sikre, at vi også i fremtiden kan stille en sikker, stabil og brugervenlig løsning for digital identifikation og signatur til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder.

Digitaliseringsstyrelsen har på vegne af den offentlige sektor indgået et partnerskab med finanssektoren om at udbyde løsningen, der skal afløse det nuværende NemID. Partnerskabet er fysisk placeret hos Digitaliseringsstyrelsen for at sikre en tæt koordinering med udviklingen af øvrige dele af den nationale infrastruktur, fx også NemLog-in og rettighedsstyring ift. erhvervsområdet.

NemLog-in

Et af centrets opgaver er at udbyde NemLog-in3 og videreudvikle løsningen. NemLog-in er den nationale platform for login og brugerstyring og leverer centrale infrastrukturkomponenter til den offentlige sektors samlede digitale infrastruktur. NemLog-in3 indebærer også en tilvejebringelse af en samlet erhvervsløsning, CA-funktionalitet og udvikling af en ny, samlet signeringsløsning.

Digitale identiteter og rettigheder

Centret har desuden ansvar for initiativ 7.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Initiativet skal sikre, at de offentlige systemer og data tilgås af de rette personer, blandt andet via korrekt tildeling af identiteter til personer og virksomheder. I forlængelse heraf arbejder centret med at sikre, at Danmark imødekommer internationale krav og standarder til sikring af fremtidens sikre kommunikation. Det indebærer bl.a. etablering af en løsning national eID-gateway, som skal gøre det muligt at udveksle og validere nationale eID på tværs af landegrænser.

Øvrige opgaver i centret

Centret udvikler og udbyder desuden NemKonto-løsningen med henblik på fortsat at sikre et enkelt og effektivt system til udbetalinger til borgere og virksomheder.

Centret arbejder også med initiativ 1.5 i Digitaliseringsstrategien, der handler om, at alle meddelelser fra det offentlige skal være digitale. I initiativet indgår desuden arbejdet med at dataopmærke Digital Post meddelelser.