Kontor for jura, sikkerhed og EU

I kontoret for jura, sikkerhed og EU arbejder vi med at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor og er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver, der vedrører jura, kontrakter, opfyldelse af databeskyttelsesforordningen, eIDAS-forordningen og webtilgængelighedsdirektivet.

Rammesættende for informationssikkerhed i den offentlige sektor

Vi sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed i den offentlige sektor og leder sammen med Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed arbejdet med den næste nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. 

Vi driver digitaliseringsstrategiens initiativer om informationssikkerhed i samarbejde med parterne bag strategien. Initiativerne er forankret i Forum for fællesoffentlig koordinering, der består af KL, Danske Regioner, Center for Cybersikkerhed, udvalgte ministerområder, kommuner og regioner. 

Parallelt med dette følger vi arbejdet med at implementere sikkerhedsstandarden ISO27001 i staten og sikrer, at erfaringer med sikkerhedsarbejdet bliver delt blandt statens informationssikkerhedskoordinatorer i Statens informationssikkerhedsforum.

Desuden står vi bag informationsmateriale rettet mod statslige myndigheder og borgerne for at øge bevidstheden om informationssikkerhed. 

 

"Vi har fokus på at styrke informationssikkerheden i den offentlige sektor. Samtidig arbejder vi på at øge kendskabet til informationssikkerhed hos borgere og offentligt ansatte, hvilket er nært forbundet til vores engagement i arbejdet med databeskyttelsesforordningen."

Kontorchef i Kontor for jura, sikkerhed og EU, Marlene Wiese Svanberg

Jura og EU

Vi har ansvaret for at udarbejde Digitaliseringsstyrelsens lovforslag og desuden varetage de opgaver, der følger af eksempelvis databeskyttelsesforordningen, eIDAS-forordningen og implementering af webtilgængelighedsdirektivet. 

Styring og organisering af sikkerhed i Finansministeriets koncern 

I Finansministeriets koncern har vi rollen som central informationssikkerhedskoordinator. Det betyder, at vi står for at udvikle, vedligeholde og administrere koncernens sikkerhedsparadigme, herunder håndtering af beredskabet.

Hjælp til kontraktstyring og udbud

Centret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens kontraktstyringsenhed, som bistår med kontraktstyring og kvalitetssikring af alle styrelsens kontrakter, fx ved indgåelse af nye kontrakter. Herudover hjælper enheden også med at gennemføre styrelsens store it-udbud, herunder procesrådgivning.