Priser i Digital Post

Priser i Digital Post pr. 1. februar 2016

I forbindelse med overgangen til den nye kontrakt med e-Boks 1. februar 2016, er der blevet fastlagt en række reviderede priser for Digital Post.

Tilslutning af myndighedssystem

Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb på 1000 kr. pr. afsender- eller afhentningssystem, som myndigheden ønsker at tilslutte Digital Post.

Afsendelse og modtagelse af Digital Post

Der er en transaktionspris for myndigheder, når de skal afsende og modtage meddelelser i Digital Post. Prisen udregnes på baggrund af størrelsen på den enkelte meddelelse, som fremover kan være op til  99,5 MB. Der har tidligere været udmeldt en forventning til, at den digital post-løsning kunne håndtere filer op til 200 MB, men det kommer ikke med Digital Post 2.

Transaktionsprisen er sammensat af en grundtakst, som betales pr. meddelelse og et megabyte-tillæg, der er afhængig af størrelsen på meddelelsen:

1. februar 2016-31. maj 2016

  • Grundtaksten er 0,19 kr. pr. meddelelse, og herudover betaler myndigheden et megabyte-vedlerlag på 1,09 kr. pr MB.
  • Megabytetillægget beregnes per påbegyndte kilobyte

Ifm. indgåelse af kontrakttillægallonge 2, blev der forhandlet yderligere lavere priser: 

1. juni 2016 – 31. januar 2017

  • Grundtaksten er 0,19 kr. pr. meddelelse, og herudover betaler myndigheden et megabyte-vedlerlag på 0,95 kr. pr MB. 
  • Megabytetillægget beregnes per påbegyndte kilobyte

1. februar 2017 – kontrakten ud

  • Grundtaksten er 0,19 kr. pr. meddelelse, og herudover betaler myndigheden et megabyte-vedlerlag på 0,85 kr. pr MB. 
  • Megabytetillægget beregnes per påbegyndte kilobyte

Eksempler med priser pr. 1. februar 2017 (ikke pristalsreguleret)

Hvis der skal sendes f.eks. 200 meddelelser, der hver fylder 5 KB, vil prisen være:

(0,19kr + (5*0,00085kr MB-vederlag pr. KB))*200 meddelelser= 38,85 kr.

Hvis der skal sendes en meddelelse, der fylder 100 KB, vil prisen være:               

(0,19kr +(100*0,00085kr. MB-vederlag pr. KB)) = 0,275 kr.

Maksimal pris

Transaktionsprisen for at afsende meddelelser kan maksimalt være 6,75 kr. pr. forsendelse, hvis meddelelserne er under 10 MB.

  • For meddelelser mellem 10 og 50 MB stiger prisen til maksimalt 22 kr.
  • For meddelelser fra 50 til 99,5 MB er der en maksimal pris på 67 kr. pr. forsendelse. (Der har tidligere været udmeldt en forventning til, at den digital post-løsning kunne håndtere filer op til 200 MB, men det kommer ikke med Digital Post 2).

Pristalsregulering

Alle ovennævnte priser pristalsreguleres ud fra nettoprisindeks for september 2014.

Forskellige typer af rabatter

Som myndighed er det desuden muligt at opnå rabat på grundtaksten af meddelelserne. For myndigheder med 100.000 til 1.000.000 månedlige Digital Post-meddelelser ydes der en volumenrabat på 10 procent, mens rabatten er på 20 procent for de meddelelser, der overstiger grænsen for myndigheder med over 1.000.000 månedlige Digital Post-meddelelser.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere angivet, at der i forbindelse med ny kontrakt med e-Boks ville komme rabatter som ´midt i måneden’ og ’midt om natten’. Disse to rabattyper er bortfaldet ifm. kontrakttillæg 2.

Afsendelse af NemSMS

Myndighederne kan vælge at sende en NemSMS til borgerne, som giver dem en påmindelse, når de fx har en aftale med det offentlige. Transaktionsprisen for at afsende NemSMS er 0,05 kr.

Læs et eksempel på et regnestykke

Læs nyheden om kontrakttillæg 2