Professor: Fokus på opkvalificering i it-strategi

Der er brug for at opkvalificere de ledere, som skal lede statens it-projekter. Og så skal staten blive bedre til at lave udbud, hvor fokus er mindre ensidigt på økonomi. Sådan lyder to bud på fokusområder i den kommende it-strategi fra Pernille Kræmmergaard, der er professor på Aalborg Universitet og direktør i Digitaliseringsinstituttet.

Skal statens it-projekter sejle udenom de store skandaler, skal skuden bemandes med mere kompetente styregrupper, og toplederen skal engagere sig mere. Det mener professor Pernille Kræmmergaard, som vi har bedt om at give sine bud på, hvad der er vigtigst at have fokus på for i en ny it-strategi. 

"It-projekter er substantielt anderledes end andre projekter, og der er brug for bedre kompetencer i forhold til at til at sidde i it-styregrupper.  Derudover er det noget, som ledelsen bliver nødt til at prioritere som en opgave og bruge tid på. I dag bliver det alt for ofte noget, der ryger oven i en i forvejen fyldt kalender", siger Pernille Kræmmergaard, professor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet og direktør i Digitaliseringsinstituttet.

Hun mener, at det er godt, at der nu kommer en strategi, og fokus bør altså først og fremmest være på opkvalificering af dem, der skal lede it-projekterne.
  

Flere og bedre udbud

Et andet problem er ifølge Pernille Kræmmergaard manglende udbud af vedligeholdelseskontrakter. Det gælder især for nogle de store og ofte gamle it-systemer, som er meget komplekse, og hvor staten ikke har den fornødne systemdokumentation og derfor har svært ved at udbyde opgaven. Det bør man finde en løsning på. 

"Driften af de eksisterende systemer er meget vigtigt, og det der koster. Vi er tilbøjelige til at snakke om alt det nye, men det er mindst lige så vigtigt at vedligeholde alt det vi har, og at sørge for at sikkerheden er i orden", siger hun. 

Fremadrettet bør man lave udbuddene af it-projekter i tættere dialog med leverandørerne, mener Pernille Kræmmergaard. 

"Der mangler dialog med leverandøren tidligt i processen. I dag skal man være gode til at sige, hvad man vil have, og så kommer leverandøren med en løsning. Men man bør i stedet formulere det problem, der skal løses og så sammen finde en løsning. Det er for sent at have dialogen efter kontraktindgåelsen, hvor prisen er lagt fast", siger hun og tilføjer:

"Hvis du har indgået den forkerte kontrakt, kan du lave nok så meget kontraktstyring."

Og her gør et snævert fokus på økonomi det ifølge Pernille Kræmmergaard ikke nemmere at være projektejer:

"Man tolker udbudsreglerne for snævert, og prisen bliver det afgørende. Så har man skandalen. Hvis nu man havde en realistisk pris på forhånd, så var det jo ikke endt med en skandale."

For selv om leverandøren har et ansvar for, at de kan levere det, de byder ind, falder ansvaret i sidste ende tilbage på staten. Derfor er det ifølge Pernille Kræmmergaard også så vigtigt at kunne tolke buddenes kvalitet, og det kræver stærke kompetencer. Er fokus ensidigt på de finansielle gevinster, er det også det, man bliver holdt op på. 

"Man kigger ikke nok på de kvalitative gevinster. På den tid borgerne sparer og den forbedrede service, de mærker. Det er ærgerligt."