Branchedirektør: It-strategi skal sikre flere udbud

Der skal mere fokus på konkurrenceudsættelse af både udvikling og drift. Sådan lyder det største ønske til den kommende it-strategi fra Di Digital. It-strategien skal være med til at løfte den offentlige it’s image, mener branchedirektør Adam Lebech.

Offentlige it-systemer lider generelt under, at de har et dårligt rygte. Det er et problem – og det er faktisk heller ikke fortjent, mener Adam Lebech, branchedirektør i DI Digital:

"Vi har brug for at omstille det offentlige på nye innovative måder, og det er man generelt gode til, og vi er nået langt. De fleste projekter kommer faktisk i mål, men vi kan blive bedre", siger han og fortsætter:

"Det er så taknemmeligt at sige, at noget er en fiasko. Selv projekter, som egentlig er succeser, kan blive gjort til fiaskoer. Det skal blive tydeligere, hvad der går godt, og hvad der slår fejl."

Overordnet set er der ikke forskel på, hvor gode man er til at udvikle og drive it-projekter i det offentlige og det private. Begge steder gør man det i stigende grad på samme måde, nemlig med eksterne leverandører. En af de største forskelle er ifølge Adam Lebech, at det offentlige ikke er gode nok til at lukke projekter i tide.

"Man skal blive bedre til at lukke projekter i det offentlige, og man skal blive bedre til at styre dem. Der er behov for at fortsætte den professionalisering. Der er eksempler på projekter, som har fået lov til at fortsætte år efter år, men som man kunne være nået ud af i tide. Man lader det køre og håber på, at det går godt for at undgå kritik. I virkeligheden bør man takkes for at stoppe dem", siger han.

Mere konkurrence, tak

Allervigtigst skal staten blive bedre til at konkurrenceudsætte it-projekter – det gælder også driften af allerede eksisterende løsninger. Her slæber man nogle steder rundt på problemer, der stammer tilbage fra det gamle statslige og kommunale monopol, mener Adam Lebech.

"Der er nogle store projekter, som aldrig har været i udbud. Det er gamle systemer, som ikke er dokumenteret, og ingen mennesker kan opstille kravene. Men man kan spare mange millioner på at gå i udbud", siger han og fortsætter:

"Der findes mange kritiske it-løsninger i det offentlige. Det er ret bekymrende, at man har så mange systemer, som er i utilstrækkelig stand. Man lapper med klisterbånd i stedet for at gøre det ordentligt. Der er behov for, at man øger investeringerne i den offentlige digitalisering."

Bedre kompetencer på de afgørende områder

Endelig mener Adam Lebech, at der kan være brug for at kigge på kompetencerne. For staten er det vigtigt at have de rette kompetencer til at udbyde - ikke til at udvikle - og til at have et godt samarbejde med leverandørerne.

"Et it-projekt er et fælles projekt og et fælles ansvar. De er pr. definition risikofyldte, fordi det er forandringsprojekter. Derfor kan man ikke fjerne risikoen, men man kan risikostyre", siger han.

Derfor skal man fokusere rigtig meget på at nå i mål, men ikke være alt for rigide på businesscasen, mener Adam Lebech.

"Fra man starter, til man kommer i mål, kan der ske mange ting. For NemID var der for eksempel kommet smartphones i mellemtiden. Derfor kan det være smart at være mere fleksibel på kravene, end man er i dag."