Kriterier for trafiklys

Alle it-projekter og programmer får et rødt, gult eller grønt trafiklys

Tre målbare parametre har betydning for Statens It-projektråds vurdering af om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys: Forventede projektudgifter, tidsplan og realisering af økonomiske gevinster. 

Nye projekter vurderes på baggrund af følgende kriterier:

Det understreges, at den samlede status for projektet er en faglig vurdering fra Statens It-projektråd, der bygger på flere faktorer.