Statusrapportering nye projekter

På vegne af Statens It-projektråd indkalder Digitaliseringsstyrelsen to gange årligt status for alle risikovurderede it-projekter

Halvårlig status

Statens It-projektråd følger halvårligt fremdriften for alle statens risikovurderede it-projekter, de såkaldte "nye projekter".

Formålet med den halvårlige status er at skabe overblik på tværs af staten og håndtere problemer i projekterne så tidligt i forløbet som muligt.

Bestillingen om statusrapporteringen sendes til it-koordinatoren i hvert ministerområde. Koordinatoren videredistribuerer bestillingen til projektlederne hos myndighederne og har ansvar for at statusrapporterne indsendes rettidigt til Digitaliseringsstyrelsen.

Trafiklys

Alle projekter og programmer får et rødt, gult eller grønt trafiklys baseret på overholdelse af budget, tid og gevinstrealisering. Rådet tilbyder sparring til myndigheder med røde eller gule trafiklys. 

Læs mere om kriterierne for trafiklys

Alle statusrapporter

De indrapporterede data indgår i en samlet statusrapport, der både viser fremdriften i det enkelte projekt, samt tendenser på tværs af projekterne.

Se It-projektrådets seneste statusrapport.