Seneste statusrapport

Rådgivningssekretariatet opdaterer hvert halve år op et porteføljeoverblik over statens største outsourcede it-driftskontrakter

Statusrapport 1. halvår 2014

Statusrapporten for 1. halvår 2014 viser, at der fortsat er behov for professionalisering af statens outsourcede it-drift. 

36 kontrakter indgår i rapporten, og der er i første halvår 2014 fundet årlige besparelser på 6,6 mio. kr. Det svarer til 14,2 pct. af omkostningerne til de seks it-driftskontrakter, hvor der er gennemført professionaliseringstiltag. 

Isoleret set er det et flot resultat. Men kun fire myndigheder har haft fokus på at spare penge enten ved at genudbyde eller ved at optimere omkostninger eller leverancer i den eksisterende kontrakt.

Download statusrapport for 1. halvår 2014 

 Statusrapport 1. halvår 2014 (pdf)                                                                                                

Download statusrapport for 2013

 Statusrapport 2013 (pdf)