Statusrapportering it-drift

Rådgivningssekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen driver et porteføljeoverblik over statens største outsourcede it-driftskontrakter.

Videndeling på tværs af staten

Det opdaterede porteføljeoverblik gør det muligt at analysere de væsentligste udfordringer ved anskaffelse og styring af outsourcet it-drift, og udveksle erfaringer på tværs af staten. 

Rådgivningssekretariatet udgiver halvårligt en statusrapport med analyser af trends og udfordringer. Med udgangspunkt i data fra statusrapporterne udformer Digitaliseringsstyrelsen rådgivningsmateriale til de områder inden for anskaffelse og styring af it-drift, som de enkelte myndigheder oplever som mest udfordrende.

Proces for indhentning af data

To gange om året indhenter Digitaliseringsstyrelsen status for statens største outsourcede it-driftskontrakter. 

Bestillingen udsendes til den udpegede koordinator i hvert ministerium, som videreformidler bestillingen til de relevante personer i de enkelte myndigheder. Koordinatoren sikrer, at der indrapporteres rettidigt. 

Det er koordinatorens ansvar, at alle ministeriets it-driftskontrakter over 5 mio. kr. årligt, samt kontrakter fra it-driftsanalysen, indberettes til porteføljeoverblikket.

Samlet status

Statusrapporten om statens største outsourcede it-driftskontrakter omhandler tendenser og trends inden for statens anskaffelse og styring af outsourcet it-drift.

Se den seneste statusrapport.