Kriterier for trafiklys

Alle it-projekter får et rødt, gult eller grønt trafiklys

I forbindelse med statusrapporteringen vurderes projekterne ud fra deres nuværende forventninger ift. deres baseline.

Projekterne vurderes på tre parametre: Samlede projektudgifter, tidsplan og gevinster. Den samlede status for projekter igangsat før 1. januar 2011 baseres på den dårligste af de tre parametre.

Gamle projekter tildeles trafiklys ud fra følgende kriterier:

Kriterier for trafiklys gamle