Projektafslutning

Både projekter og programmer skal afsluttes med en evalueringsrapport. I rapporten opsamles erfaringer og lessons learned, som videregives til nye projekter og programmer.

Afslutning af projekter

Projektafslutningsrapporten beskriver om projektets formål og succeskriterier er nået og hvilke forventninger, der er til projektets gevinster.

Projektafslutningsrapporten indsendes til Statens It-projektråd sammen med den sidste statusrapport, efter projektet er overgået til drift.

Afslutning af programmer

Programevalueringsrapporten er et væsentligt læringsdokument, der sikrer at vigtig viden bevares i organisationen. Der følges op på business casen og realiserede gevinster, processer, værktøjer og governancestrukturer i programmet.

Rapporten skal indsendes til Statens It-projektråd sammen med den sidste statusrapport, efter programmet er overgået til drift.

Find dokumenter til afslutning

Find dokumenterne til afslutning af projekter og afslutning af programmer.