Gevinstrealisering

Et år efter afslutning, skal der gevinstrapporteres for alle risikovurderede it-projekter og programmer.

Et år efter afslutning af it-projektet eller programmet indkalder Statens It-projektråd status på gevinstrealiseringen.

Gevinstrealiseringsrapporten skaber overblik over den faktiske gevinstrealisering efter it-projektet eller programmet er afsluttet. I rapporten gøres status på om it-projektet eller programmet har realisereret de forventede gevinster og der skal laves en vurdering af den fremadrettede gevinstrealisering.

Find dokumenter til gevinstrealisering

Find dokumenterne til gevinstrealisering for projekter og gevinstrealisering for programmer.