Status- og porteføljeoverblik

Digitaliseringsstyrelsen driver tre parallelle status- og porteføljeoverblik over statens it-projekter og største outsourcede it-driftskontrakter

Statusrapportering nye projekter

På vegne af Statens It-projektråd indkalder Digitaliseringsstyrelsen to gange årligt status for alle de projekter, der er igangsat efter 2011, og som er risikovurderet af Statens It-projektråd, de såkaldte "nye it-projekter". 

Læs mere om statusrapportering for nye it-projekter

Statusrapportering gamle projekter

Digitaliseringsstyrelsen følger hvert halve år op på de store statslige it-projekter, der blev igangsat før Statens It-projektråd blev nedsat i 2011, de såkaldte "gamle it-projekter". 

Læs mere om statusrapportering for gamle it-projekter.

Statens outsourcede it-driftskontrakter

Rådgivningssekretariatet for it-drift driver et porteføljeoverblik over statens største outsourcede it-driftskontrakter. 

Indmeldinger fra myndighederne samles halvårligt i et porteføljeoverblik over statens outsourcede it-driftskontrakter.

Læs mere om porteføljeoverblik over statens outsourcede it-driftskontrakter.