Ingen regulering

En kontrakt uden regulering kan være nyttig til mindre aftaler og til aftaler, der har store elementer af specialydelser

Karakteristika ved ingen regulering

En kontrakt uden vilkår om prisregulering er den mest enkle aftaleform. Der aftales herved faste priser for ydelserne, herunder driftsydelsen, som dermed ikke reguleres i aftaleperioden. 

Kontrakttyper, hvor denne prisregulering kan være hensigtsmæssig

It-driftskontrakter uden prisreguleringsmekanismer egner sig primært til mindre aftaler og til aftaler, der har store elementer af specialydelser, der ikke umiddelbart lader sig benchmarke eller indeksregulere.  
  

Fordele og ulemper

Fordelen ved it-driftskontrakter uden prisreguleringsmekanismer er, at de er enkle at administrere og styre.  

En ulempe ved it-driftskontrakter uden prisreguleringsmekanismer er, at kunden ikke får glæde af fald i markedsprisen for de omfattede it-driftsydelser. Hvis der er tale om en mindre aftale, vil den faktiske besparelse dog også være tilsvarende mindre. Hvis driftsydelsen har en meget speciel beskaffenhed, vil markedsprisen endvidere formentlig ikke falde i det samme omfang som mere generiske driftsydelser. Der er således forhold, der kan retfærdiggøre denne model. 

Modellen vil oftere være uhensigtsmæssig, hvis en aftale har en relativt lang varighed, eller hvis aftalen giver mulighed for forlængelse. På forlængelsestidspunktet vil man formodentlig være langt over markedsprisen uden at have nogen mekanismer til at foretage en regulering. 

Opfølgning i kontraktens løbetid 

I henhold til denne model vil der ikke være adgang til prisregulering i aftalens løbetid, og dermed ikke behov for opfølgning i den forbindelse.