Engelsk version af K02

Den engelske oversættelse af K02 omfatter selve hovedkontrakten og bilagene.

Digitaliseringsstyrelsen kan ikke over for brugere af den engelske version påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske tekst, vil vi derfor meget gerne høre herom.