Engelsk version af K01

Den engelske oversættelse af K01 omfatter alene selve hovedkontrakten, der indeholder bestemmelserne af mere juridisk tilsnit.

I forbindelse med oversættelsen er det tilstræbt, at den engelske version af K01 vil få samme retsvirkninger som den danske version, såfremt kontraktteksten forelægges en dansk voldgiftsret til fortolkning.

Digitaliseringsstyrelsen kan dog ikke over for brugere af den engelske version påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske tekst, vil vi derfor meget gerne høre herom.