Risikovurdering hos It-projektrådet

Alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. skal risikovurderes af It-projektrådet

10 og 15 dages risikovurdering

En risikovurdering tager 10 arbejdsdage for projekter og 15 arbejdsdage for programmer. Risikovurderingerne gennemføres af et vurderingskorps af dygtige projektledere fra hele staten.

En risikovurdering afsluttes altid med et anbefalingsbrev med konkrete anbefalinger til myndigheden om håndtering af risici i it-projektet eller programmet.

Dialogmøde med direktøren

På tredjedagen i risikovurderingen mødes direktøren hos myndigheden med det ansvarlige rådsmedlem og holdet bag risikovurderingen.

Formålet er at spørge ind til projektgrundlaget og høre mere om myndighedens håndtering af risici i projektet eller programmet.

Efter dialogmødet vil rådsmedlemmet udarbejde anbefalinger og vurdere risikoprofilen for projektet eller programmet. Risikoprofilen vil enten være normal eller forhøjet.

Eksternt review

It-projekter og programmer med høj risikoprofil kan anbefales et eksternt review. Bemærk at et review altid vil blive tilpasset det enkelte projekt eller program.

Dokumenter og vejledninger 

Find alle dokumenter og vejledninger til risikovurdering af it-projekter og programmer.