Blanket til indmeldelse

Når et projekt eller program ønskes risikovurderet, skal det indmeldes via denne blanket.

Senest 6 uger inden en risikovurdering ønskes påbegyndt, skal denne blanket indsendes til It-projektrådet.

Når blanketten er modtaget i sekretariatet vil vi tage kontakt til jer, så forløbet for risikovurderingen kan planlægges. Der skal udfyldes én blanket pr. projekt, og de stjernemarkerede felter er obligatoriske.


*
*
*
*
*
Skriv kun tal og uden mellemrum
*
Skriv kun tal og uden mellemrum
Skriv kun tal og uden mellemrum
Skriv kun tal og uden mellemrum
Ved et projekts samlede omkostninger menes alle udgifter frem til it-projektet tages i brug og overgår til drift (realiseringsfasen iværksættes), herunder internt medgåede lønomkostninger og øvrige interne medgåede ressourcer.
*
Skriv Ja eller Nej
*
Max antal tegn inklusiv mellemrum er 1500
Angives som dd/mm/år eller interval
*
Angives som dd/mm/år eller interval. Hvis I allerede nu kender datoen for hvornår projektet ønskes risikovurderes bedes I kontakte sekretariatet: kontakt@itprojektraad.dk
*
Projekttypen angives som enten international lovgivning, kvalitetsløft eller effektivisering.
Max antal tegn inklusiv mellemrum er 14.000
*