Sådan planlægges en risikovurdering

En gang årligt indhenter It-projektrådet en liste over pipeline-projekter. Konkrete projekter skal indmeldes til risikovurdering via en online blanket

It-projekter i pipelinen

Hvert år i december indkalder sekretariatet for It-projektrådet et overblik over ministeriernes pipeline-projekter, der forventes at blive indsendt til risikovurdering i det kommende år. 

Bestillingen til pipeline-oversigten sendes til it-koordinatoren i hvert ministerområde, som koordinerer den samlede tilbagemelding for ressortområdet.

Se liste over it-koordinatorer (docx). 

Indmelding til risikovurdering 

Når et konkret projekt eller program skal risikovurderes, skal det indmeldes til It-projektrådet, senest 6 uger inden risikovurderingen ønskes påbegyndt.

Når sekretariatet for It-projektrådet har modtaget indmeldingen vil myndigheden blive kontaktet, så forløbet for risikovurderingen kan planlægges. 

Indmeldelse til risikovurdering skal ske via denne online blanket.