Risikovurdering

Statens It-projektråd arbejder for at professionalisere statens it-projekter blandt andet ved at risikovurdere nye projekter

Statens It-projektråd

Statens It-projektråd er sammensat af 10 private og offentlige topledere. Alle rådsmedlemmer har stor erfaringer fra store it- eller forandringsprojekter, og kan komme med solid og kompetent rådgivning til de statslige myndigheder. 

It-projektrådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr.

Læs mere om Statens It-projektråd.

It-projektrådets opgaver

  • Risikovurdere alle it-projekter med et budget over 10 mio. kr. og programmer over 60 mio. kr., der indeholder et væsentligt element af it
  • Indstille til ministerierne at der gennemføres uafhængige, eksterne reviews af særligt risikofyldte projekter
  • Medvirke ved gennemførelsen af eksterne reviews
  • Hvert halve år give regeringens økonomiudvalg en opdatering på den statslige portefølje af store it-projekter
  • Efterspørge nye eller ændrede metoder og vejledninger for it-projekter

Risikovurdering 

Læs mere om processen for It-projektrådets risikovurdering af it-projekter og programmer