Styregrupper

Styregruppen har det overordnede ansvar for succesfuld gennemførelse af projekter.

Det er afgørende, at styregruppegruppen fremstår som et samlet ledelsesorgan. Det stiller helt særlige krav til de personer, der sidder i styregruppen, fordi projekter som oftest går på tværs af organisationen og derfor stiller anderledes krav til styringen.

Styregruppeaftale

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en styregruppeaftale, der skal sikre klare rammer for styregruppens arbejde. Aftalen skal sikre en bedre ledelsesmæssig støtte til projekterne og støtte styregruppens medlemmers overvejelser om, hvilket ansvar de påtager sig, hvad de kan forvente af hinanden, og hvad projektlederen kan forvente af styregruppen. 

Styregruppeaftalen er et redskab til at sikre, at der tages entydigt ansvar for alle aspekter i projektet, og understøtter at styregruppen kan træffe kvalificerede beslutninger gennem dokumenterede krav til indhold og kvalitet af styregruppematerialet, aftaler om forberedelser mv. 

Aftalen indgås når styregruppen nedsættes, men igangværende projekter kan også drage fordel af at indgå en styregruppeaftale, uanset hvor lang tid projektet har kørt. 

Styregruppeaftalen skal underskrives af alle medlemmer af styregruppen. Ved udskiftning af de centrale roller beskrevet i styregruppeaftalen bør aftalen revideres, således at nye medlemmer får klarhed over forventningerne til arbejdet og samarbejdsformen i gruppen. 

Styregruppeaftalen er et fortroligt dokument, som styregruppen ejer og vedligeholder i samarbejde med projektlederen. Hvis projektet skal risikovurderes af Statens It-projektråd indgår aftalen som et obligatorisk produkt i materialepakken. 

Find skabelon 

Find alle dokumenter i den fællesstatslige projektmodel, herunder styregruppeaftalen.