Opdatering af projektmodellen

Hvert år i marts opdateres produkterne i de fællesstatslige modeller.

Produktrelease ultimo marts 2016

Ministeriernes projektkontor har i slutningen af marts 2016 opdateret den fællesstatslige projektmodel. 

Få overblik over de væsentligste ændringer i modellerne pr. ultimo marts 2016.