Fem principper for it-projekter i staten

Fem principper er med til at sikre, at staten ikke igangsætter unødigt risikofyldte it-projekter.

De fem principperne for it-projekter i staten:

  1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
  2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
  3. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
  4. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål*.
  5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

*Ordlyden på princip nr. 4 er tilpasset af IT-projektrådet i juni 2012. Den oprindelige formulering kan ses i "Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten", side 15.