Kom godt i gang med projektmodellen

Centrale spørgsmål til at komme godt i gang med it-projekter og projektmodellen

Den fællesstatslige it-projektmodel er en underliggende metode, der skal hjælpe projektledere i staten til at strukturere afviklingen af it-projekter. Modellen er således ikke et mål i sig selv, men et middel, der skal understøtte den rejse, som du og din organisation skal ud på.

Nedenfor er givet en række centrale spørgsmål, som du kan stille dig selv først på rejsen – sat i relation til, hvordan du kan konsultere den fællesstatslige it-projektmodel.

De overordnede rammer

  • Hvad er den fællesstatslige it-projektmodel?
  • Hvilke krav stiller modellen til mit projekt?
  • Hvor kan jeg få mere at vide?

Vejledningen til den fællesstatslige it-projektmodel opsummerer kort indholdet af modellen – hvilke faser den indeholder, krav til faseovergange, dokumenter og roller. Vejledningen stiller også yderligere krav til fx test i projektet og informationssikkerhed. Den overordnede vejledning til den fællesstatslige it-projektmodel bør derfor læses, forud for et statsligt it-projekt. Du kan også finde e-learning i modellen i Campus og du er altid velkommen til at skrive til Ministeriernes projektkontor, hvis du har spørgsmål. 

Projektets rammer

  • Hvad er projektets kommissorium og råderum: Hvad er formålet med projektet?
  • Hvad er målet?
  • Hvilke økonomiske, teknologiske og menneskelige ressourcer skal tilføres?
  • Hvordan måler man, at projektet er en succes?

Ledelsesproduktet ”projektgrundlag” og PID’en er gode redskaber til at strukturere ovenstående spørgsmål. Business casen og vejledningen til business casen hjælper til at understøtte og strukturere de økonomiske overvejelser. 

Dine egne rammer

  • Hvornår kan du træffe en beslutning selv, og hvornår skal du inddrage andre?
  • Hvad er højt prioriteret omkring projektet
  • Hvornår og i hvilken form skal du rapportere omkring projektet?

Det er centralt som projektleder at skabe et råderum til at drive projektet fremad. Du skal have styregruppens opbakning til, at du indenfor visse grænser selv kan træffe beslutninger. Vejledningen til roller og governance i den fællesstatslige it-projektmodel giver et godt overblik over de roller og den styring, du som projektleder bliver en del af. Værktøjet styregruppeaftale er en god måde at få præciseret din styregruppes roller – og hvad du som projektleder kan forvente af dem.