Realiseringsfasen

Formålet med realiseringsfasen er at realisere de gevinster, der er beskrevet i projektets business case.

Formål med realiseringsfasen

Realiseringsfasen ejes af forretningen, ligesom idéfasen. Det er forretningens opgave at tage it-systemet i brug, forankre det i organisationen og følge op på gevinsterne.

Tjekliste til realiseringsfasen

I realiseringsfasen er det en god idé, at I stiller jer selv nedenstående spørgsmål og handler på evt. usikkerheder:

  • Er projektet klar til at overgå til drift?
  • Er dokumentationen journaliseret?
  • Hvordan sikres ejerskab til gevinster, og kan de måles løbende?
  • Hvordan kommunikeres opfølgning på gevinstrealisering?
  • Hvilke erfaringer af det samlede projekt, inkl. gevinstrealisering, kan høstes?
  • Hvis projektet skulle starte forfra, hvad ville vi gøre anderledes?
  • Har du skrevet den gode artikel om projektet?

Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.