Idéfasen

Formålet med idéfasen er at undersøge, om ideen bag projektet er bæredygtig. Det er her, ledelsen tager stilling til, om der skal bruges ressourcer på at gå videre til analysefasen.

Idéfasen

Idéfasen bliver gennemført, før projektet formelt er etableret. Den bliver typisk startet på baggrund af en forventning om enten at kunne effektivisere arbejdsgange, styrke kvaliteten af en service, eller fordi der er stillet krav om implementering af ny lovgivning.

Tjekliste til idéfasen

  • Er behovet for projektet tilstede og reelt, eller er det blot båret af en entusiastisk idégiver?
  • Er der fokus på det forretningsmæssige potentiale og ikke blot på en teknologisk mulighed?
  • Kan risikoen accepteres, hvis der bruges uafprøvet teknologi?
  • Hvordan understøtter ideen organisationens strategi og vision?
  • Hvem skal involveres for at kvalificere idéen?
  • Hvem er den rigtige projektejer?
  • Skal processer ændres, og er der tilstrækkelig viden om hvordan?
  • Hvad vil de største risikofaktorer være, og hvordan kan de minimeres i analysefasen?

Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.