Gennemførelsesfasen

Formålet med gennemførelsesfasen er at indgå kontrakt med leverandøren og udvikle, teste og implementere it-systemet, så det er klar til drift. Herefter skal projektet afsluttes og overdrages til forretningen.

Gennemførelsesfasen

I gennemførelsesfasen er der fokus på to ting: Udvikling af it-systemet og overdragelse til forretningen, så projektet kan afsluttes.

Gennemførelsesfasen er typisk den fase, der varer længst tid og kræver mest af projektlederen. Gennemførelsesfasen kan med fordel opdeles i ledelsesfaser, uanset om I bruger en vandfaldsmodel eller en agil udviklingsmodel.

Tjekliste til gennemførelsesfasen

  • Er projektet på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med de fem principper for it-projekter i staten?
  • Udarbejder leverandøren realistiske tidsplaner?
  • Kan kravopfølgning dokumenteres?
  • Er interessenterne informeret og tilslutter de sig stadig projektet?
  • Hvordan sikres fortsat godt samarbejde med leverandør, selv i krisesituationer?
  • Performer alle dine projektdeltagere?
  • Hvordan følges fremdriften: Milepæle, tidsforbrug ift. plan, økonomiforbrug, leverancer?
  • Er modtagerorganisationen klar til transition?
  • Hvordan sikres råderum til handling og rettidig beslutningstagen samtidig? 
  • Er samarbejdsorganisationen optimal?

Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.