Anskaffelsesfasen

Formålet med anskaffelsesfasen er at beskrive behov og krav til det nye it-system og at gennemføre anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor kontrakten er klar til underskrift

Anskaffelsesfasen

Anskaffelsesfasen omfatter forberedelse og gennemførelse af udbuddet.

Under forberedelsen vælges udbudsstrategien og krav og behov til den kommende leverandør specificeres. Under gennemførelsen af udbuddet gøres udbudsmaterialet færdigt, udbuddet offentliggøres og de indkomne tilbud vurderes.

Tjekliste til anskaffelsesfasen

  • Er projektet på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med de fem principper for it-projekter i staten?
  • Er der lagt en tidsplan frem til Finansudvalgets godkendelse, hvis projektets budget er på mere end 60 mio. kr.?
  • Er der tænkt hele vejen rundt om udbudsstrategien, og er relevante eksperter inddraget?
  • Har I afklaret, hvilken type kontrakt, der vil være optimal?
  • Har I afklaret, hvilken model jeres it-system skal udvikles efter?
  • Er de beskrevne behov realistiske og ikke overambitiøse?
  • Er der gjort overvejelser over hvordan kravene skal formuleres?
  • Er der gjort overvejelser over, hvordan kontrakten bliver en win-win situation for både kunde og leverandør?
  • Er budgettet realistisk og er der afsat en risikopulje?
  • Er samarbejdsorganisationen optimal?

Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.