Analysefasen

Formålet med analysefasen er at analysere og beskrive grundlaget for it-projektet, så styregruppen kan beslutte, om der skal fortsættes til anskaffelsesfasen.

Analysefasen

I analysefasen bygges der videre på projektgrundlaget og det udkast til business case, der blev arbejdet på i idéfasen. Der skal foretages en grundig og detaljeret analyse af projektets omfang, kravene til ressourcer, udgifter, mulige gevinster, tidsplan, risici, kvalitet, etc.

Det er også i slutningen af analysefasen, at projekter over 10 mio. kr. skal risikovurderes af Statens It-projektråd.

Tjekliste til analysefasen

 • Er projektet på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med de fem principper for it-projekter i staten?
 • Er der lagt en tidsplan frem til risikovurdering, hvis projektets budget bliver på mere end 10 mio. kr.?
 • Er gevinsterne tænkt hele vejen rundt, og er de blevet udfordret?
 • Er gevinsterne forankret hos en projektejer?
 • Er ALT tænkt ind i udgifterne, inkl. forandringsledelse?
 • Er modtagerorganisationen klar og bevidst om udfordringerne ved forankring?
 • Står projektlederen inde for PID’en?
 • Tager styregruppen ejerskab til risici?
 • Er der indarbejdet reducerende handlinger i tidsplanen?
 • Er de rigtige ressourcer allokeret til projektet?
 • Har driftsfolkene været involveret i fasen?
 • Er udrulningsstrategien gennemtænkt?

Dokumenter og vejledninger

Find alle dokumenter og vejledninger i projektmodellen.