Den fællesstatslige it-projektmodel

Alle statslige myndigheder skal anvende den fællesstatslige it-projektmodel til gennemførelse af it-projekter

Baseret på bedste praksis

Den fællesstatslige it-projektmodel er inspireret af PRINCE2 og omfatter principper for faseinddeling og faseovergange, en række ledelsesprodukter, samt principper for organisering og roller.
  

Den fællesstatslige it-projektmodel omfatter

  • Fem faser med hvert deres specifikke formål og aktiviteter
  • Principper for faseovergange
  • Dokumenter: ledelsesprodukter/skabeloner, værktøjer og vejledninger
  • Principper for organisering, roller og ansvar Find dokumenter i projektmodellen

Find alle dokumenter og vejledninger i den fællesstatslige projektmodel