Vision

Visionen for et program skal motivere den forandring, som programmet vil skabe

Visionen skal være vedkommende og relevant for dem, der bliver udsat for forandringen. 

En kort og kommunikerbar vision kan derfor være 100 gange mere effektiv end en lang, akademisk og højtflyvende vision, som indeholder alle de rigtige ord. Hvis ikke modtagerne føler sig draget mod visionen og ønsket om at opnå den, er den ikke brugbar for programmet.

Involvering af ledelsen

Det er afgørende, at ledelsen afsætter tid til at involvere sig i udarbejdelsen af visionen og kommunikere den på en sådan måde, at alle involverede parter forstår den (såvel i programorganisationen som i driftsorganisationen). Med andre ord: En vision er ikke noget, som ledelsen blot kan flyve ind og være med til at definere på en 2 timers workshop, hvorefter det overlades til programlederen at være den, der bærer visionen videre ud.

Alle på ledelsesniveau, som er involveret i programmet, skal kunne visionen udenad og skal deltage aktivt i formidlingen af den ved at ”stille sig op på ølkassen” og fortælle den gode historie, når lejligheden byder sig.