Risiko- og emnehåndtering

Løbende fokus på risiko- og emnehåndtering

Succesfulde programmer er i stand til løbende at håndtere og tolerere usikkerhed, kompleksitet og uklarhed. Dette gøres gennem risikohåndtering og emnehåndtering.

Hvis risici ikke håndteres, bliver det ofte til emner (altså realiserede risici). De opståede emner kan medføre problemer med leverancer eller kvalitet af leverancer, som i sidste ende kan påvirke gevinstrealiseringen.

Derfor skal risikohåndtering have fokus fra dag ét i programmet og bør være en af programledelsens vigtigste emner på styregruppemøderne.