Programorganisering

Programorganisering giver mulighed for at skabe en entydig og effektiv governance på tværs af gensidigt afhængige projekter

Governance

Programgovernance sætter rammer for både den strategiske og daglige ledelse af programmet og projekterne. Samtidigt skaber god governance klare roller og ansvar på hvert niveau i programorganisationen. Governance har desuden til formål at sikre, at beslutninger kan træffes så langt nede i programorganisationen som muligt. Derigennem sikres effektive beslutningsprocesser.

Hvis ikke organisering og governance kommer på plads i starten af et programs levetid, bliver beslutningsstrukturerne hurtigt uoverskuelige og ineffektive. Brug derfor tid og kræfter på at sikre den helt rigtige organisering og på at implementere en effektiv governancestruktur.

Organisering ved ny bølge

Overvejelser om organisering og governance er ikke engangsforeteelser, og før start af hver bølge giver det mening at overveje, om strukturen stadig er hensigtsmæssig, og om den også vil være brugbar i den næste fase af programmet.