Lederskab og engagement af interessenter

Alle interessenter skal i større eller mindre udstrækning engageres og ledes

Enhver leder, medarbejder eller anden person, som vil blive involveret i eller kommer til at opleve forandringen på egen krop, skal opfattes som interessent. Alle interessenter skal i større eller mindre udstrækning engageres og ledes.

Ledelse i denne sammenhæng skal forstås lige så bredt som linjeledelse: Der skal ledes opadtil (mod direktion, departement og politikere), indadtil for eksempel overfor kolleger, andre programmer og nedadtil mod projektledere, projektmedarbejdere og programmedarbejdere.

Endelig omfatter ledelsesopgaven også ledelse udadtil både overfor brugere/borgere/virksomheder, leverandører, andre myndigheder og samarbejdspartnere. Det betyder, at ledelsesopgaven er betydelig.