Ledelse af gevinstrealisering

At høste gevinster i praksis er en ledelsesdisciplin

Programledelsen skal lede gevinstrealisering

Programledelsen skal bruge tid og kræfter på at lede gevinstrealiseringen – og blandt andet sikre, at programmets gevinster er realistiske, og at eventuelle negative gevinster er indregnet. Leverancer skal have den nødvendige kvalitet, så det er muligt at realisere gevinsterne. 

Programlederen har ansvaret for, at alle de nødvendige leverancer leveres i henhold til planen, og at der udarbejdes en gevinstrealiseringsplan.