Kvalitetsplanlægning og -sikring

Kvalitetsplan og –sikring skal igennem hele programmet sikre, at programmet er på rette spor

Kvalitetsplanlægning handler både om kvalitet i program- og projektleverancer, i planlægnings- og styringsprodukter og i selve programledelsen

Kvalitetsplaner og opfølgning på disse skal hjælpe med til at sikre, at kvaliteten i såvel planer som produkter lever op til de nødvendige krav.

Det handler om den rette kvalitet til den rette pris – for kvalitet koster, og derfor skal vi ikke producere kvalitet i leverancer og dokumentation som var det til et atomkraftværk, hvis det ikke er nødvendigt. Omvendt er for dårlig kvalitet, som opdages for sent, et dyrt bekendtskab for de fleste projekter og programmer.