Design og leverance af fremtiden

Ledelsen skal følge to-be-beskrivelsen

Når visionen for programmet er defineret, skal to-be-beskrivelsen vise, hvad der skal til for at realisere den. 

Det er et vigtigt og krævende stykke arbejde, at udforme to-be-beskrivelsen. Blandt andet skal de rette ressourcer inddrages i beskrivelsen af fremtiden – det være sig forretningsspecialister, brugere med kendskab til sagsgange og systemer, it-specialister med kendskab til teknologi, økonomifolk med kendskab til ledelsesinformation eller eksterne interessenter.

Ledelsesopgaven stopper ikke ved udgangen af præciseringsfasen, når to-be-beskrivelsen er blevet godkendt. Ledelsen skal følge realiseringen af to-be-beskrivelsen i form af nye processer, organisering, teknologi, information og kultur og skal godkende, at kvaliteten af leverancer er i orden.