Business case

Business casen er afgørende for, om et program skal gennemføres eller ej

Business casen er det fundament, hvorpå ledelsen baserer sin beslutning om at fortsætte eller stoppe programmet. Eftersom programmet er en levende størrelse, er business casen ikke statisk men kræver løbende genbesøg og justering i forhold til gevinster, udgifter og risici.

Business casen skal dybest set give et godt grundlag for igangsættelse og videreførelse af programmet. Business casen for et program vil indledningsvist være forbundet med stor usikkerhed. En god business case er også afhængig af programmets evne til at styre udenom fordyrende risici.

Selv om denne usikkerhed indregnes i business casen, er der behov for at bruge ledelsestid på business casen i hele programcyklussen og eventuelt ændre den i takt med, at viden øges og usikkerhederne mindskes.