Tjekke programorganiseringens værdi

Ledelsen skal tilse, at programorganiseringen til stadighed tilfører værdi

Programorganiseringen skal kun opretholdes, hvis den tilfører mere værdi end at gennemføre
programmets projekter enkeltstående. Genovervej løbende hvilken organisering, der er den mest
hensigtsmæssige for at gennemføre de ønskede forandringer.

Tre gode råd

Revurder som del af bølgeafslutning 
Ved afslutning af hver bølge skal der foretages et review og/eller en opsamling af læring.
Overvej, som en del af dette, hensigtsmæssigheden ved programorganiseringen

Åben emnelog
Lad alle involverede få mulighed for at udtrykke skepsis og/eller spørgsmål til programmet

Opsamling af læring
Ingen programmer er perfekte fra start – opsaml løbende erfaring og læring og
implementer forbedringer i hele programmets løbetid


  Succesfulde      fejlslagne