Skabe læring i organisationen

Ledelsen skal skabe løbende læring i organisationen

Det er vigtigt løbende at opsamle læring og erfaring og justere programmet derefter,
så det tager højde for læringen fremadrettet.

Tre gode råd

Vælg en robust programledelse
En robust programledelse kan tage imod forbedringsforslag – også når programmet
er midt i stormen

Implementer mindst én forbedring ved hver gate
Der er altid mulighed for forbedring. Hvis programledelsen griber anledninger til forbedringer,
smitter det af på resten af organisationen

Vurder modenhed ved programstart
Anvend det enkle værktøj til vurdering af modenhed – og implementer gradvist forbedringer,
der øger modenheden


      Succesfulde       Fejlslagne