Sikre overensstemmelse med strategier

Ledelsen skal sikre, at programmet altid er i overensstemmelse med
de forretningsmæssige strategier

Ledelsen bør med jævne mellemrum vurdere de strategiske rammer for
programmet og tage aktivt stilling til, om det fortsat er i tråd med strategien.

Tre gode råd

Vurder før opstart af ny bølge
Afslutningen af en bølge og opstart en ny er et godt tidspunkt for et eksternt review,
som bl.a. kan tjekke sammenhæng til gældende forretningsstrategier

Punkt på styregruppemøde
Inkluder punktet ”Sammenhæng mellem programmet og forretningsstrategier” på
styregruppedagsordenen en gang hvert halve år

Fremlæg for topledelse
Fremlæg delresultater af programmet for den samlede topledelse i organisationen
 


             Fejlslagne