Sikre organisatoriske forandringer

Ledelsen skal sikre, at programmet designer og implementerer
forandringer i organisationen

At sikre de organisatoriske forandringer kræver særligt forandringsejerens aktive ledelse
og vurdering af, om programmets leverancer er de rigtige og af god nok kvalitet til
at forandre organisationen.

Tre gode råd

Afsæt ressourcer til implementering
Sammenlign ressourcer afsat til at levere systemer, processer etc. og ressourcer
til implementering.

Planlæg implementering
En god implementeringsplan er alfa og omega for at lykkes med implementeringen
– og den skal udarbejdes så tidligt som muligt

Afprøv ”realiserbarhed”
Afprøv så tidligt som muligt, hvordan den nye fremtid ser ud til at fungere
– og juster, hvor det er nødvendigt


    

 Succesfulde         Fejlslagne