Lede proaktiv gevinstrealisering

Ledelsen skal sikre realisering af gevinster gennem håndtering af
trusler mod realiseringen

Det kræver ledelsens konstante fokus at sikre realisering af programmets gevinster, da det er er let
at bibeholde gamle vaner. Det kræver stædighed og udholdenhed. Programmer fejler, hvis de ikke
realiserer gevinster.

Tre gode råd

Beløn de forandringsparate
Fremhæv de medarbejdere, som går forrest i forandringen og brug dem som spejl for kollegerne

Se truslerne i øjnene
Hvis alle ledelseslag tør tale åbent om trusler mod gevinstrealisering, skabes den rette basis for
dialog om imødegåelse af truslerne

Bid gevinsterne i haserne
Opfølgning, opfølgning, opfølgning – både som punktopfølgning under udvikling og implementering
af forandringer og som regelmæssig opfølgning efter idriftsættelse


 succesfulde         Fejlslagne