Lede forandringer

Ledelsen skal lede organisationen sikkert gennem forandringer

Alle, der er involveret i programmer, men i særdeleshed programejeren, bør
engagere sig i at fortælle historien, skubbe til holdninger og bakke op om programmet.

Tre gode råd

Programejerens ord vejer tungere end programlederens
Lad derfor programejeren stå på ølkassen og forklare, hvilke ændringer der er behov for
– og hvorfor

En post i ressourcebudgettet
Ressourcebudgettet bør indeholde en særskilt post til forandringsledelse

Involver, involver, involver
Involvering af interessenterne betaler sig altid i det lange løb – også selv om det kræver
mere tid i de indledende faser af programmet


 Succesfulde      fejlslagne