Kommunikere fremtidens fordele

Ledelsen sikrer, at alle ser fordelene ved den nye fremtid

Visionen, der udtrykker fremtiden, skal være attraktiv for de interessenter, som den vedrører.
Først når interessenterne ser fordelene ved den nye fremtid, accepterer de den.

Tre gode råd

Skab et billede af fremtiden
Tænk på forandringen som et produkt, der skal lanceres – og skab markedsføringsplanen

Dialog med interessenter
Gå i dialog med alle interessenterne – og vær klar til at tackle dem i alle forandringscirklens faser

Forandringsejer er engageret
Forandringsejer(-ne) skal gå foran og (be)vise, at fremtiden er bedre end det nuværende. De skal
aktivt sikre inddragelse af sig selv og forretningsrepræsentanterne i såvel programmets etablering
som de næste faser.


    Succesfulde        Fejlslagne