Principper

Programmodellen opstiller syv grundlæggende principper for god programledelse

 Programmodellen

Bygger på erfaringer

De 7 ledelsesprincipper er identificeret ved studier af såvel succesfulde som mindre succesfulde programmer. Studierne fandt, at programmer, hvor ledelsen overholder de 7 ledelsesprincipper, havde en meget højere succesrate end programmer, hvor dette ikke var tilfældet.

De 7 principper

Principperne er generelle i og med, at de er gældende for alle typer og størrelser af programmer. Der er ikke en fast opskrift på, hvordan hvert eneste princip efterleves, men ledelsesprincipperne er retningsgivende for programledelsens arbejde. Dette betyder at hver ledelsesrepræsentant bør arbejde ud fra disse og løbende evaluere egen indsats og ledelse ift. at efterleve dem:

  1. Sikre overensstemmelse med strategier 
  2. Lede forandringer
  3. Kommunikere fremtidens fordele
  4. Lede proaktiv gevinstrealisering
  5. Tjekke programorganiseringens værdi
  6. Sikre organisatoriske forandringer 
  7. Skabe læring i organisationen

Principperne er ikke prioriterede – de er lige vigtige.