Programleder

Programlederen har den daglige ledelse og styring af det samlede program og alle projekter under programmet indenfor de rammer, der er fastlagt af programstyregruppen

Programlederen leder og styrer det samlede program.

Programlederen skal være en erfaren leder og være på et ledelsesmæssigt niveau i organisationen, der gør, at programlederen nemt kan indgå i et samarbejde med formanden for programstyregruppen, ledere i organisationen og tredjepartsleverandører.

Programlederen skal have en erfaring og indsigt, der sikrer forståelse for programmets målsætninger. Programlederen skal have erfaring med at lede og gennemføre komplekse forandringsprojekter og erfaring med at lede større teams.

Niveaudelt programledelse

Programmer af særligt strategisk karakter, eller som kræver særlig ledelsesmæssig tyngde, bør overveje en niveaudelt programledelse.

Som øverste programleder udpeges en programdirektør med det samlede ansvar for programledelse. Derudover udpeges én eller flere programledere med ansvar for dele af programmet.

I programmer der omfangsmæssigt kræver mere ledelseskraft end én programleder kan levere, bør det også overvejes at udpege delprogramledere.