Formand for programstyregruppe

Det er formandens ansvar, at programmet når sine mål, og at organisationen realiserer de forventede gevinster

Formanden for programstyregruppen leder det samlede program, og er den person, der ejer programmet, dvs. den ledelsesrepræsentant, der har den største aktie i programmet.
 

Typiske opgaver

  • Indstille til godkendelse af programbølger til programstyregruppe
  • Arbejde for etablering af rammebetingelser og ”fjerne sten på vejen” 
  • Overvåge udviklingen af programgrundlag og programpræciseringsdokument
  • Overvåge fremdrift på strategisk plan, herunder realiseringen af den samlede business case 
  • Overvåge programmets økonomi og indstille til eventuel omprioritering (i samråd med programleder)
  • Overvåge risici og medvirke til at definere risikominimerende aktiviteter
  • Organisere og fungere som formand for programstyregruppe
  • Hjælpe programmet med at fokusere på de vigtigste opgaver
  • Yde sparring til programleder
  • Vurdering/review af beslutningsoplæg, herunder håndtering af ændringsønsker