Forandringsejer

Forandringsejeren har ansvaret for, at programmet indarbejder de forventede forandringer i organisationen så de planlagte gevinster kan realiseres

Forandringsejeren har ansvar for det løbende samspil med den enkelte gevinstejer, der har det operationelle ansvar for implementering af forandringer og for at høste gevinster i en afgrænset del af organisationen.

Forandringsejer skal samtidig arbejde tæt sammen med programlederen for at sikre, at programmet har det rette omfang og fokus ift. at kunne levere de leverancer og resultater, som er indeholdt i business casen.

Flere forandringsejere i programmet

Hvis der skal gennemføres forandringer på tværs af organisationen, bør der udpeges én forandringsejer fra hver del af organisationen, jf. under sammensætning af programstyregruppen.

Når der er flere forandringsejere i programmet, kan disse alle deltage i programstyregruppen eller én eller flere forandringsejere repræsentere de øvrige. I de tilfælde bør det overvejes at etablere forandringsreferencegrupper med reference til programstyregruppen med ansvar for at behandle emner relateret til de forandringsaktiviteter, der igangsættes.

Forandringsteam

For at understøtte forandringsejer i arbejdet med at forberede og gennemføre de planlagte forandringer, bør der etableres et forandringsteam. Dette er en støttefunktion til forandringsejer og omfatter sædvanligvis ressourcer med kompetencer i forhold til forandringsprocesser.