Programstyregruppe

Programstyregruppen har ansvaret for den løbende ledelse af det samlede program indenfor de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer, der er fastsat af programbestyrelsen.

Obligatoriske deltagere

Programstyregruppen skal sammensættes af:

Formanden for programstyregruppen leder det samlede program og har ansvaret for, at programmet når sine mål, og at organisationen realiserer de forventede gevinster. Formanden for programstyregruppen vil være den person, der er programejer, dvs. den ledelsesrepræsentant, der har den største aktie i programmet.

Valgfrie deltagere

Programstyregruppen kan dertil bestå af:

  • Styregruppeformænd fra projekter
  • Repræsentanter fra stab fx økonomi, HR, jura, indkøb mv.
  • Hovedleverandør (én eller flere seniorleverandører)

For at sikre en effektivt og beslutningsdygtigt programstyregruppe, bør det som udgangspunkt maksimalt bestå af 6-8 deltagere inklusiv formanden for programstyregruppen og programlederen.